Hverdag med
nærvær

Studsgård Friskole er en lille skole, hvilket vi værner om. Her er fællesskab og nærvær. 

Fra skoleåret 2024/2025 er vi en prøvefri skole.

Klasserne er små og sammenlæste og ofte er der timer eller anderledes dage, hvor børnene undervises på tværs af årgange.

LIVET PÅ SKOLEN

Fællesskab og
sammenhold

Vi har fællestimer hver dag med idræt, sang musik og fortælling. En gang om ugen er det klasserne på skift, som står for fællestimer. Her kan de fortælle om oplevelser, undervisningsforløb og meget andet. Det vigtige er, at de får lov til/trænes i at stå frem for andre og fortælle noget, og det gør man først, når man er tryg i et fællesskab.

Dette giver også et sammenhold på skolen, hvor alle børn kan samarbejde og lege med alle uanset klasse.

Vi prioriterer fællesskabet meget højt. Et fællesskab, hvor man respekterer hinanden, hjælper hinanden og er ansvarlige overfor hinanden. Et fællesskab hvor alle kender alle, og hvor der er tryghed og trivsel, for først da kan man lære.

ALLE KENDER ALLE

På Studsgård Friskole vægter vi forældresamarbejdet og det forpligtende fællesskab imellem personale, forældre og børn meget højt.

Alle har en rolle at spille i skolen og i børnenes hverdag, og alle kender alle: børn, lærere, ledelse og forældre.

Børnene såvel som forældrene har en følelse af, at skolen er deres sted, hvilket skaber en nærhed og gode trygge rammer.