Grundtvig
og Kold

En af de stærkeste søjler, som Studsgård Friskole står på, er den Grundtvig-Koldske skoletradition og -tanke.

Ifølge Christen Kold skulle mennesket oplives for at kunne oplyses: livs- og skoleglæden er en forudsætning for at lære og tilegne sig viden.

Derfor har vi på Studsgård Friskole et højt fokus på børnenes trivsel og skoleglæde, fordi det er selve grundlaget for den gode læring.

GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER

"Her bliver
mennesker til”

Læring foregår i særdeleshed gennem “det levende ord”, som Grundtvig udtrykte det. Dvs. gennem fortælling og samtale. Det er nemlig gennem vores mundtlige udtryk, at vi for alvor viser, hvem vi er, og herved bliver klogere på os selv, hinanden og vores (fælles) historie. Derfor vægter vi fællestimer med fortælling og sang, og dialogen mellem lærer og elever stærkt og centralt på Studsgård Friskole.

“Træd varsomt, thi her bliver mennesker til” sagde Kold. Dette har vi på Studsgård Friskole taget til os i en sådan grad, at det står på skolens gavl og minder os om det hver eneste dag.

“Her går børn ikke i skole for at blive til noget

- Her går de i skole for at blive til nogen!”