Differentieret undervisning

På Studsgård Friskole underviser engagerede lærere med høj faglighed og på den enkelte elevs niveau.

PERSONALET

Vivi K. Kristensen:
Dansk i 0.-1. klasse.
SFO pædagog.

Laila Refsgaard:
Dansk, matematik, kristendom, billedkunst, madkundskab.

Daniel Fredskild:
Matematik, idræt, samfundsfag. 

Maiken Hornor:
Dansk, billedkunst, kristendom, historie.

Tine Søe:
Naturfag, natur og teknologi, håndværk og design.

PERSONALET

Nina Hentschel:
Dansk, matematik, engelsk.

Janni Hansen:
Støttelærer.

Lone Sørensen:
Støttelærer.

Lydia Pedersen:
Matematik, kristendom, engelsk.

Pia Korshøj:
Dansk, tysk.

Lotte Pedersen:
SFO pædagog.

UNDERVISNING MED
HØJ FAGLIGHED

På Studsgård Friskole kan du starte i 0. klasse og blive i vores trygge omgivelser helt til du afslutter din skolegang med en afgangseksamen i hånden efter 9. klasse.

Undervisningen foregår i samlæste klasser med lav klassekvotient, hvor der ofte er to lærere med i klassen. Dette giver mulighed for at møde den enkelte og imødekomme forskellige behov. 

Undervisningen er altid af høj faglighed og følger Fælles Mål.