Studsgård
Friskoles Venner

Foreningens formål er at bevare Studsgård Friskole som samlingssted ved at yde økonomisk og social støtte til såvel Studsgård Friskole, som almennyttige formål og folkeoplysende aktiviteter på denne skole. Desuden lægges der vægt på, at foreningen styrker samarbejdet mellem generationer, til gavn for Studsgård Friskole.

FORMAND

Lars Weis Olsen

Mail: lars.weis@mail.dk
Adresse: Momhøjvænget 4, 7400 Herning
Mobil: 20 72 27 61

NÆSTFORMAND

Bonny Ibsen

KASSERER

Ellen Nielsen

SEKRETÆR

Karina Elmholt Jensen

KONTAKT TIL FRISKOLEN

mht bygninger, ombygninger,
forbedringer, tanker og ideer 

Martin Sørensen

BESTYRELSESMEDLEMMER

Julie Trolle
Michael Jensen

SUPPLEANT

Karen Lauper

ET UDPLUK AF FORBEDRINGER SOM FRISKOLENS VENNER HAR BIDRAGET MED:

Der er energiforbedret i form af LED lys overalt på skolen, hvor der er udskiftet glødepærer, lysstofrør og sensorer på lyset i klasselokaler samt gangarealer.

Tidsstyring på udvendige aktiviteter, som fx 2 hoppepuder på skolens legeplads.

Der er ombygget faglokaler med lyddæmpende loftsmaterialer samt gulv.

Indkøbt hævesænke borde til alle på lærerværelset

Elektroniske tavler samt projektorer til dette, som er energibesparende.

Opbygget helt ny legeplads med 2 nye hoppepuder samt grillhytte til hyggelige timer.

Renovering af skolekøkken og indkøb af energibesparende opvaskemaskiner mv.

Opsat udvendigt skur / værksted til pedellen.

Indkøb af musikinstrumenter til undervisning

Indkøb af computere til personale og skoleleder

Ombygning og optimering af skolens SFO