Statistik

Vejledning og links 
til Undervisningsministeriets nøgletal for Studsgård Friskole

FÅ ET OVERBLIK OVER CENTRALE TAL OM STUDSGÅRD FRISKOLE.

På dette link finder du de forskellige nøgletal for Studsgård Friskole.

RESULTATET AF SKOLENS KARAKTERGIVNING 2021-22

På dette link finder du karaktergennemsnittet i de bundne prøver i 9. klasse.