At have
barn på
en friskole

Som forældre til et barn på Studsgård Friskole tager I del i arbejdsopgaver og har mulighed for at opstille til skolens bestyrelse. 


BESTYRELSEN

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der skal afholdes inden udgangen af april måned.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, hvoraf mindst 4 af de ordinære bestyrelsesmedlemmer skal være forældre til børn på skolen.

ARBEJDSGRUPPER OG OPGAVER

Alle forældre har ansvar for rengøring på skolen. De skal i en turnusordning varetage hovedrengøring af skolen. Det forventes, at forældrene udover rengøringen, er aktive og deltager i arbejdsdage, forældreråd og forældremøder. Ved skoleårets start udsendes der på intra en liste med rengøringshold og datoer.

Du får gennem deltagelse i de nævnte aktiviteter indblik i, hvordan dit barns skole fungerer, og du lærer de andre forældre at kende.

Friskolen hviler på forældrenes aktive indsats og det sammenhold og den dynamik, det giver!