Ny elev

Hvis I overvejer, at jeres barn skal starte på Studsgård Friskole, kan I her finde praktiske informationer om skolen og tilmeldning.

NY ELEV

Er I interesseret i at få jeres barn på Studsgård Friskole, så kontakt skoleleder Anna Nees på +45 30 55 96 62 eller på info@studsgaard-friskole.dk.

I forbindelse med skoleskift fra en anden skole tilbyder vi altid en prøveuge. Her kan børn/forældre mærke efter, ”Er det noget for os?” og vi kan som skole vurdere om pågældende elev passer ind og kan få det godt i klassen.

Flere elever vælger os til i forbindelse med skift fra grundskole til overbygning. Kontakt os i foråret, hvis det kunne være et ønske for jer.

Det er vigtigt for os, at forældre og elev tilslutter sig skolens værdigrundlag og at forældre, elev og skole har tillid og forventning til hinanden om et godt samarbejde om barnets skolegang.

ÅBEN SKOLE

Studsgård Friskole er en åben skole, hvilket betyder, at man efter aftale kan komme forbi og se skolen eller deltage i undervisningen.

PRISER FOR SKOLEÅRET
pr. 1. maj 2023

Første barn:
1275 kr.

Andet barn:
500 kr.

Trejde barn:
320 kr.

Der betales i 11 rater. Juli er betalingsfri.

Indeholdt i skolepengene er en årlig lejrtur.

Der henvises til muligheden for at søge friplads, kontakt skolelederen.

TOG TIL DØREN

Der går tog til døren. Elever kan for 75 kr. pr. måned i egenbetaling få refunderet dokumenterede udgifter til togbilletter.

FERIER

UDSKRIVNING

Udskrivning fra skolen sker pr. løbende måned + 1 måned.